Praktijkinformatie

Welkom op de site van Frank Klomp, fysiotherapeut. Ik ben praktijkhoudend in Bemmel in een kleine praktijk, waar u alleen door mij behandeld wordt en uw privacy zo veel mogelijk gewaarborgd is. Tevens ben ik werkzaam aan het St Radboud ziekenhuis te Nijmegen (UMC St Radboud). Namens de beroepsgroep ben ik lid van het, in de wet BIG vastgelegde, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en lid van de Commissie van Beroep (intern tuchtrecht) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Daarbij ben ik lid van het KNGF, de enige beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten en ben naast BIG-geregistreerd tevens opgenomen in het Kwaliteitsregister en de klachtcommissie van het KNGF.

Deze site geeft u de mogelijkheid informatie te verkrijgen ten aanzien van fysiotherapie, mijn werkervaring en specialisaties, een afspraak te maken of door te linken naar door mij geselecteerde informatieve sites.

Als allround fysiotherapeut ben ik opgeleid om alle klachten met betrekking tot de houding en het bewegend functioneren te behandelen. Vanuit mijn visie en werkwijze vind ik het dan ook niet juist, mij te beperken tot een specifiek deel van de mens.

Mocht ik van mening zijn dat u, voor een bepaalde specifieke klacht, toch beter door een ander geholpen kan worden, zal ik u daarover uiteraard informeren.

U bent verzekerd voor behandeling door een fysiotherapeut via de verplichte basisverzekering en mogelijk door een aanvullende verzekering; sedert 1 januari 2004 wordt door de zorgverzekeraars over het algemeen vergoed via aanvullende verzekering. Actuele informatie over de zorgverzekering vindt u via sites op de pagina tarieven! Ook kunt u zich informeren bij uw zorgverzekeraar. Op de pagina tarieven vindt u tevens actuele informatie ten aanzien van door mij berekende tarieven voor behandeling.

Met de introductie van het consult(tarief) fysiotherapie en directe toegang tot de fysiotherapeut erkennen ministerie en zorgverzekeraar dat de fysiotherapeut specialist is ten aanzien van aandoeningen van het bewegingsapparaat.